Wmurowanie kapsuły czasu pod budową biblioteki

18 maja przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, w progach budowanej biblioteki.

Dla pamięci przyszłych pokoleń, uroczyście akt własnym podpisem zaświadczyli: Kazimierz Stryczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice, Klaudia Węgrzyn – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach i Tomasz Adamczyk – Lider Konsorcjum – ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne, które realizuje inwestycję. Akt wraz z listami bibliotekarzy do przyszłych pokoleń, dokumentacją fotograficzną oraz aktualnym wydaniem „Dziennika Polskiego”, umieszczono w specjalnej mosiężnej kapsule i wmurowano w ścianę przyszłej biblioteki.

Dzięki skutecznym działaniom samorządu gminy, pracowników Urzędu Miejskiego i biblioteki, mieszkańcy w przyszłym roku będą mieli do dyspozycji nowoczesny budynek  wraz z salką kinową oraz szeroką ofertą edukacyjną. Obiekt wyposażony będzie w czytelnie, wypożyczalnie, sale komputerową, strefę małego czytelnika oraz kawiarenkę literacką.

Tekst i zdjęcia: Joanna Kaczorowska