Staramy się o kolejne laptopy dla uczniów

15 maja 2020 roku, czyli w pierwszym dniu otwarcia naboru, gmina złożyła wniosek do konkursu Zdalna Szkoła+, organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo z rodzin z minimum trojgiem dzieci.

Gmina zawnioskowała o dofinansowanie 104 115 zł (100% wartości projektu) na zakup 33 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.

Do 13 szkół prowadzonych przez Gminę Krzeszowice trafiły już 42 laptopy wraz z oprogramowaniem, kupione dzięki dotacji z programu „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Zdalna Szkoła”. Zgodnie z jego zasadami, nasza gmina mogła wnioskować o dotację w wysokości 100 tys. zł, przyznano 99 540 zł.
Sprzęt otrzymały placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach – 4 szt., Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach – 4 szt., Szkoła Podstawowa w Nowej Górze – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Sance – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Czernej – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Miękini – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Filipowicach – 2 szt., Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach – 2 szt., Szkoła Podstawowa w Tenczynku – 4 szt., Szkoła Podstawowa w Zalasiu – 4 szt., Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej – 4 szt.