Wyróżnienia dla sołtysów

Od kilku lat w gminie Krzeszowice przyznawane są nagrody dla najlepszych sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli. W tym roku nagrody otrzymali sołtys Tenczynka Alicja Gaj i sołtys Żar Kazimierz Przybylski.

Wyróżnienia zostały wręczone przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, burmistrza Wacława Gregorczyka i przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Godynia podczas sesji Rady Miejskiej 28 września.