Stypendia dla najlepszych uczniów z gminy Krzeszowice (fotoreportaż)

Na początku sesji Rady Miejskiej 28 września, w obecności radnych, rodziców, opiekunów, nauczycieli i dyrektorów szkół, wręczono wyróżnienia dla najlepszych uczniów z gminy Krzeszowice. Pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki wręczyli wojewoda małopolski Piotr Ćwik, burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń.