XVII GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Aby uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii polskiej literatury i docenić jej wkład w działalność patriotyczną Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

To było również główne hasło XVII edycji Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

Na konkurs napłynęło ok. 100 prac z ośmiu szkół naszej gminy: SP nr 1 Krzeszowice, SP nr 2 Krzeszowice, SP Miękinia, SP Nowa Góra, SP Paczółtowice, SP Sanka, SP Tenczynek i ZPO Wola Filipowska. Młodsze dzieci przedstawiły ciekawe ilustracje tematu „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej”, a uczniowie klas IV – VIII stworzyli barwne portrety pisarki wykonane techniką reliefu wypukłego.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się w piątek 2 grudnia podczas uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki Dagmara Brela-Zając, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział w konkursie. Przebieg XVII przeglądu podsumowała pani Ilona Milewska, sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

W tym roku jury przyznało 33 nagrody, które wręczyli laureatom burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i przedstawicielka Komisji Edukacji Rady Miejskiej Ewa Rogóż-Klocek. Reprezentanci władz samorządowych pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy spektakl przygotowany przez Agnieszkę Wróbel i Alicję Dąbek przy współpracy z Anną Łozińską oraz Janiną Ryś. Uczniowie zaprezentowali barwne widowisko „Konopnicka wciąż żywa”, ukazujące różne motywy występujące w twórczości naszej pisarki przeplatane tańcem i utworami muzycznymi.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowych fotografii na tle wystawy prac plastycznych, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek. Gminny Przegląd Twórczości Plastycznej jest doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej dzieci i promocji uzdolnionych plastycznie uczniów. Służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno sztuki oraz wartości patriotyczne.

Agnieszka Wróbel

 

Nagrody przyznane w XVII GPTP
„ROK 2022 ROKIEM MARII KONOPNICKIEJ”

Komisja w składzie:
przewodnicząca- mgr Ilona Milewska
mgr Dagmara Brela- Zając
mgr Aneta Karcz- Padula
przyznała następujące nagrody:

W kategorii klas I-III za prace malarskie „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej”

w klasa I nie przyznano nagród z powodu braku prac.

Klasy II

I miejsce- Maria Szybowska SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Agata Kulczycka

Zuzanna Wołek SP 2 Krzeszowice, op. mgr Agata Kulczycka

II miejsce- Antoni Dybał SP Nowa Góra, op. mgr Elżbieta Sarnek

Bartosz Piekarczyk SP Nowa Góra, , op. mgr Elżbieta Sarnek

III miejsce- Lena Furmanik SP Paczółtowice, op. mgr Agata Januszewska

Karol Krawczyk SP Paczółtowice, op. mgr Agata Januszewska

Klasy III

I miejsce- Maria Wojciechowska ZPO Wola Filipowska, op. mgr Mariola Rudnik

II miejsce Emilia Żabińska ZPO Wola Filipowska, op. mgr Mariola Rudnik

III miejsce- Wiktoria Leńczkowska SP Paczółtowice, op. mgr Agata Januszewska

Wyróżnienie- Lena Kwaśnica SP nr 1 Krzeszowice, op. mgr Joanna Głuc

W kategorii klas IV- VIII za prace techniką reliefu wypukłego „Portret Marii Konopnickiej”:

Klasy IV

I miejsce- Jakub Nurzyński SP Sanka, op. dr hab. Wojciech Kubiak

II miejsce- Milena Siwek SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

III miejsce- Anastazja de Ville SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Klasy V

I miejsce- Maja Szpoton SP Miękinia, op. mgr Emanuela Rejdych- Warmińska

II miejsce- Liliana Dąbek SP nr 2 Krzeszowice, op. Ilona Milewska

III miejsce- Alan Knapik SP Sanka, op. dr hab. Wojciech Kubiak

Wyróżnienie – Maciej Ryś SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Dominika Urbanik SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Klasy VI

I miejsce- Zofia Szybowska SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Agnieszka Odrzywolska SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

II miejsce- Emilia Gaj SP Tenczynek, op. mgr Aneta Karcz- Padula

Aleksandra Zięcik SP Tenczynek, op. mgr Aneta Karcz- Padula

III miejsce- Julia Nurzyńska SP Sanka op. dr hab. Wojciech Kubiak

Wiktoria Chmura SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Wyróżnienie- Bartłomiej Wójcikowski SP Tenczynek, op. mgr Aneta Karcz- Padula

Teresa Góralska SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Klasy VII

I miejsce- Weronika Findura SP Tenczynek, op. mgr Aneta Karcz- Padula

Kinga Grzybacz SP Tenczynek, op. mgr Aneta Karcz- Padula

II miejsce- Milena Malik SP nr 1 Krzeszowice, op. mgr Anna Wentrys-Kurdziel

III miejsce- Maja Kadłuczka SP Tenczynek, op. mgr Aneta Karcz- Padula

Martyna Piekarczyk SP nr 1 Krzeszowice, op. mgr Anna Wentrys- Kurdziel

Klasy VIII

I miejsce- Anna Wąsik SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Julia Urbanik SP nr 2 Krzeszowice, op. mgr Ilona Milewska

Wszystkim serdecznie gratulujemy!