Z NOSEM W SZTALUDZE

We wrześniu uczniowie klasy piątej uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych i prowadzonych przez artystkę malarkę panią Dagmarę Kwiatek. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji plastyki w szkole, a także w pracowni plastycznej „Kamienny Kwiatek”.

Uczennice i uczniowie poznali techniki i podstawy posługiwania się farbami olejnymi, akrylowymi, węglem, ołówkiem, pastelem suchym. Dzieci wykonały prace plastyczne na dużym formacie w jednej z poznanych technik i opowiedziały
w niezwykły sposób o „Pięknie mniej znanym” Powiatu Krakowskiego.

15 października 2017 roku na uroczystym wernisażu w „Kamiennym Kwiatku” zostały wyeksponowane i nagrodzone prace plastyczne, zrealizowane
w ramach projektu „Z nosem w sztaludze II” pod patronatem finansowym Powiatu Krakowskiego, a także pod skrzydłami Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry.

Nagrodę w postaci wydrukowanych pocztówek ze swoją pracą otrzymały uczennice: Nina Gąsienica i Julia Ziarkowska.

Serdecznie dziękujemy za objęcie warsztatami naszej szkoły i gratulujemy uczestnikom wspaniałych prac.