Żbicka jak nowa

10 sierpnia odbył się odbiór od wykonawcy zmodernizowanej ulicy Żbickiej. Koszt tej inwestycji, która została sfinansowana po połowie z budżetu Gminy Krzeszowice i Powiatu Krakowskiego, to 680 000 złotych. Inwestycja rozpoczęła się 10 maja i zakończyła, bez opóźnień, 30 lipca.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Legionów polskich do wiaduktu kolejowego, wyremontowano nawierzchnię parkingów, wybudowano nowe chodniki a stare chodniki asfaltowe zastąpiono nowymi z kostki betonowej. Wykonawcą robót była firma DROG-BUD sp. z o.o. z Alwerni.

W odbiorze udział wzięli Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jurajskie Małgorzata Fryt, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz urzędnicy Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.