Zebranie Osiedla Czatkowice

Na zebraniu osiedla Czatkowice, które odbyło się w czwartek 15 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Wśród zaproszonych gości, prócz Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka i Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka, znaleźli się także sierżant sztabowy Tomasz Kaleciński i aspirant sztabowy Marcin Katarzyński – dzielnicowi z krzeszowickiej komendy, odpowiedzialni za bezpieczeństwo na terenie Czatkowic „Dolnych” i „Górnych”.

Sołtys Helena Latawiec, po powitaniu gości i przybyłych mieszkańców, przedstawiła sprawozdanie z działalności osiedla za rok 2017, które zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych. Obecni przedstawiciele krzeszowickiej komendy zachęcali mieszkańców do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – zwłaszcza do zgłaszania notorycznego przekraczania prędkości przez kierujących zjeżdżających od strony Dębnika i Paczółtowic. Takie działanie sprawi, że sprawą będzie musiała zainteresować się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji – jedyna jednostka, która jest przygotowana i wyposażona w sprzęt do wykrywania i karania tego typu naruszeń porządku. Dzielnicowi zapewnili także, że dołożą starań w sprawie powstania nowych przejść dla pieszych.

Jeden z mieszkańców zwrócił się z wnioskiem by w centrum Czatkowic Górnych, na terenie bezpośrednio przylegającym do remizy OSP, który w tym roku ma zostać zrewitalizowany, wygospodarować kilka miejsc parkingowych. To rozwiązanie umożliwiłoby pozostawienie tam samochodów przez osoby, które w okresie zimowym nie są w stanie dojechać do swojej posesji. Mieszkaniec zwrócił uwagę także na to, że obecnie plac także zapełnia się samochodami – choćby przy okazji zebrań. Przewodnicząca Helena Latawiec poinformowała, że teren ten nie jest w całości własnością Gminy, lecz należy częściowo do Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwróciła także uwagę, że samochody, które parkują na tym placu obecnie korzystają z uprzejmości strażaków, gdyż formalnie nie istnieje w tym miejscu żaden parking. Po powstaniu terenu rekreacyjnego być może także będzie możliwość pozostawienia w tym miejscu samochodów – ale wyłącznie w okresie zimowym.

Mieszkańcy Czatkowic Dolnych skarżyli się także na trudne sąsiedztwo ze strony Kopalni Wapienia, spowodowane dużą ilością pyłów unoszących się w powietrzu i wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych. Przewodnicząca i Burmistrz zasugerowali, by zwrócić na ten problem uwagę zarządu kopalni, jednak by czynić to w sposób ugodowy, gdyż czatkowicki zakład górniczy wspiera liczne inicjatywy gminy i osiedla.

Burmistrz odniósł się także do problemu z remontem ulicy Batalionów Chłopskich. Po otwarciu ofert okazało się, że wszyscy wykonawcy zaproponowali ceny znacznie przekraczające środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Sytuacja Krzeszowic w kwestii uzyskiwania dofinansowania ze środków centralnych jest trudna, ponieważ wśród kryteriów znajdują się między innymi „zamożność” powiatu, czy odległość od stolicy województwa. Krzeszowice, z racji swojego położenia, mają niezwykle trudne zadanie, konkurując na przykład z gminami powiatu gorlickiego. Pracownicy Urzędu Miejskiego nie składają jednak broni, a burmistrz prowadzi rozmowy z inwestorami. Chęć przekazania kamienia potrzebnego do budowy drogi zadeklarowała czatkowicka kopalnia.