Zebranie sołeckie w Zalasiu

W niedzielę 4 marca odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Zalas. Zgromadzonych w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej przeszło siedemdziesięciu mieszkańców wsi powitali: sołtys Henryk Woszczyna, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk i radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Leszek Słota.

Wśród osób obecnych na zgromadzeniu znaleźli się także między innymi: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Adam Ślusarczyk, dzielnicowy – aspirant Robert Orlik oraz Beata Chmielowska – sołtys sąsiedniego sołectwa Frywałd. Dzielnicowy, który jako pierwszy otrzymał głos, przypomniał mieszkańcom o możliwości typowania miejsc niebezpiecznych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy, zwrócili się z prośbą – zarówno do dzielnicowego, jak i do radnego Jerzego Wnęka – o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego w sprawie zniszczonych słupków kilometrowych, gdyż „oddolna” interwencja mieszkańców nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony tej instytucji. Następnie głos zabrał szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który informował mieszkańców sołectwa o zmianach w sposobie składania wniosków o dopłaty obszarowe, a także informował o nowych atrakcyjnych programach związanych z restrukturyzacją małych gospodarstw. Kulminacyjnym punktem spotkania było przedstawienie przez sołtysa Henryka Woszczynę sprawozdania z działań wykonanych przez sołectwo w roku 2017, które zostało przyjęte przez zgromadzenie. Szczególne zainteresowanie mieszkańców wzbudzały kwestię związane z budową odcinka sieci kanalizacyjnej na południu Gminy Krzeszowice, oraz z procedowanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw. Na liczne pytania zgromadzonych szczegółowych odpowiedzi udzielili radny Leszek Słota i burmistrz Wacław Gregorczyk. W trakcie zebrania poruszono także mniej spektakularne, ale niemniej istotne dla mieszkańców problemy – związane z brakiem lamp oświetleniowych w niektórych, newralgicznych miejscach, oraz z koniecznością dokonania zmian w oznakowaniu dróg. Burmistrz i radni wyrazili zrozumienie i poparcie dla prezentowanych problemów i inicjatyw, przypominając jednak o ograniczonych możliwościach budżetowych. Mieszkańcy otrzymali od Burmistrza obietnicę realizacji wskazanych inwestycji, jednak na ten moment trudno przewidzieć moment, w którym uda się je przeprowadzić. W związku z trwającymi w sołectwie pracami dotyczącymi wprowadzenia nazw ulic, sołtys przypomniał mieszkańcom, że ustawa nakłada na mieszkańców obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Sołtys zasugerował, by w celu zachowania ładu architektonicznego we wsi ustalić wzór tabliczki adresowej, i zwrócił się do zgromadzonych o przyjęcie w drodze uchwały rekomendacji co do jej wyglądu. Zebranie uchwałę podjęło, rekomendując zawieszanie tabliczek z napisami niebieskimi na białym tle.