Zebranie wiejskie w Łanach

Bezpośrednio po Zebraniu Wiejskim w sąsiedniej Ostrężnicy odbyło się zgromadzenie mieszkańców sołectwa Łany. W budynku miejscowej świetlicy, prócz licznie zgromadzonych mieszkańców, znaleźli się także Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz Stryczek oraz sołtys Bogdan Kramarz.

Zebranie rozpoczęło się od zaprezentowania przez sołtysa sprawozdania z działań za rok 2017. Sołtys Bogdan Kramarz zwrócił uwagę, że zagadnieniem priorytetowym w ubiegłym roku były kwestie związane z bezpieczeństwem, których emanacją była budowa chodnika w ciągu przebiegającej przez środek sołectwa drogi powiatowej. Słuszność tego założenia potwierdziła się niezwykle szybko, gdyż pierwszy problem zgłoszony przez mieszkańców w wolnych wnioskach był ściśle związany z tym zagadnieniem. Mieszkańcy Łanów uskarżają się na niedogodności związane z ruchem samochodów ciężarowych. W ich ocenie, kierowcy łamią zarówno przepisy dotyczące ograniczenia prędkości, ale także ograniczenia tonażu – co niszczy infrastrukturę i w znacznym stopniu pogarsza komfort życia (zwłaszcza w przypadku mieszkańców domów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi).

Mieszkańcy zwrócili także uwagę zgromadzonych urzędników na problemy z komunikacją minibusową. Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wytłumaczył, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma on jako Burmistrz narzędzi, by przymusić przewoźników do realizowania kursów, które w ich ocenie są nierentowne. Sytuacja ta być może ulegnie poprawie po planowanej nowelizacji prawa transportowego, jednak zarówno jej ostateczny kształt jak i termin wejścia w życie pozostają póki co niewiadomą.

Jedna z mieszkanek zwróciła się do sołtysa Bogdana Kramarza z wnioskiem o przedstawienie szczegółowego rozliczenia przychodów związanych z wynajmowaniem sołeckiej świetlicy. Obiekt ten, obok pełnionych funkcji użyteczności publicznej, często wykorzystywany jest przez mieszkańców sołectwa dla organizowania prywatnych imprez okolicznościowych. Sołtys wskazał, że sala wymaga nieustannych inwestycji – zarówno w remonty, jak i w urządzenia i artykuły gospodarstwa domowego, i to na te cele w całości pożytkowane są uzyskane przychody.

Korzystając z możliwości spotkania z Burmistrzem, jeden z mieszkańców zapytał dlaczego podczas odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych nie ma możliwości oddania zużytych opon. Burmistrz poinformował, że przy konstruowaniu przyszłorocznego przetargu na wywóz odpadów komunalnych weźmie tę kwestię pod uwagę, i ma nadzieję, że opony także będą odbierane od mieszkańców z posesji. Póki co, każdy z mieszkańców gminy może nieodpłatnie pozbyć się tego typu odpadów zawożąc je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Krzeszowicach na ulicy Czycza.