Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych będzie rozbudowany

28 czerwca starosta krakowski Wojciech Pałka oraz wicestarosta Tadeusz Nabagło wraz przedstawicielem Firmy Gresmar Stanisławem Chodackim podpisali umowę na budowę budynku warsztatowo-internatowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.


Powiat Krakowski przeznaczył na sfinansowanie powyższego zadania kwotę w wysokości: 4 752 140,00 zł. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło również wczoraj, a ich zakończenie planowane jest w październiku przyszłego roku. Zadowolenia z tej inwestycji nie kryje starosta krakowski, który mówi że – władze samorządowe są szczególnie zainteresowane rozwojem szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krakowskim. Inwestycja ta umożliwi Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach podniesienie jakości edukacji, nie tylko w kierunkach logistycznych, ale szczególnie w branży budowlanej, z której właśnie ta szkoła w minionych latach słynęła i cieszyła się dużą renomąW obecnym czasie, gdy rynek pracy oczekuje na dobrze wykształconych pracowników z tej branży, takie wsparcie szkoły jest zabiegiem pożądanym, wręcz koniecznym.