125 OSP w Nawojowej Górze (fotoreportaż)

Dzień 3 maja tego roku zapisał się w historii całej Nawojowej Góry nie tylko, jako rocznica uchwalenia konstytucji. Tego dnia cała miejscowość świętowała też z tutejszymi strażakami piękny jubileusz. Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze obchodziła bowiem 125-tą rocznicę powstania.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji strażaków, ich rodzin oraz za dusze zmarłych strażaków. W kazaniu ksiądz proboszcz Janusz Kosowski nawiązywał do ciężkiej posługi strażaków, ich poświęcenia dla dobra społeczności i odpowiedzialności, jaką niesie za sobą zakładanie strażackiego munduru.

Drugą część uroczystości, która miała miejsce w pobliżu remizy, rozpoczęło wprowadzenie pododdziałów pieszych. Utworzyły je poczty sztandarowe i członkowie wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Krzeszowice oraz sąsiadującej z gospodarzami jednostki OSP Nielepice. Następnie, po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu, głos zabrał prezes OSP Nawojowa Góra – Wacław Sobczyk. Powitał on zaproszonych gości, a wśród nich między innymi: ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Marka Bębenka, rzecznika honorowego Sądu Honorowego ZOSP RP druha Wojciecha Wicherskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druha Leszka Ziębę, zastępcę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Andrzeja Nowaka, a także Tadeusza Nabagło – członka Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz radnego powiatowego – Adama Ślusarczyka. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnej władzy samorządowej – burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Godynia oraz Jana Węgrzyna radnego Rady Miejskiej w Krzeszowicach.

W swoim wystąpieniu prezes Sobczyk przytoczył początki istnienia zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na terenie miejscowości, największe osiągnięcia oraz znamienitych poprzedników – Prezesów i Naczelników Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia oraz złożył wszystkim członkom urodzinowe życzenia.

Wydarzenie było także doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych członków OSP Nawojowa Góra. Najważniejszym odznaczeniem, nadanym całej jednostce OSP Nawojowa Góra był Złoty Znak Związku OSP RP, którym udekorowano sztandar Jednostki. Wśród odznaczonych strażaków znalazł się między innymi Jan Kanty Wójcik – członek honorowy OSP Nawojowa Góra, były radny gminy Krzeszowice, a przede wszystkim znawca lokalnej historii i autor dwóch monografii – Nawojowa Góra, 750-lecie dziejów, a także Nawojowa Góra, 200 lat szkolnictwa. Jak okazało się w czasie uroczystości, w przygotowaniu jest trzecia pozycja nawiązująca do dziejów Nawojowej Góry, opisująca dzieje Straży.

Pozostałe odznaczenia otrzymali: Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Jan Kanty Wójcik, Srebrny Medal „Za zasługi…” – Derejko Jerzy, Domagała Grzegorz, Karcz Tomasz, Matysik Andrzej, Matysik Grzegorz, Odznakę „Strażak Wzorowy” – Kozioł Dominik, Matysik Dominik, Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” – Dorynek Julia, Drzewniak Wiktoria, Grela Kacper, Matysik Mariusz. Odznakami „Za wysługę lat” zostali odznaczeni: Czesław Księżyc – 70 lat, Kazimierz Matysik i Józef Kulczycki – 45 lat, Józef Księżyc, Kazimierz Sobczyk, Stefan Pałka i Jan Matysik – 40 lat, Krzysztof Gędłek i Józef Karcz – 35 lat, Księżyc Tomasz, Sobczyk Damian, Sobczyk Jakub, Bała Jakub i Grzegorz Gędłek – 10 lat.

W życzeniach od przybyłych gości najczęściej wspominane były dotychczasowe osiągnięcia Jednostki. Nie brakowało słów uznania wobec rozwoju i organizacji Stowarzyszenia, a także życzeń spełnienia marzeń dla wszystkich strażaków.

W wydarzeniu wzięła udział bardzo duża rzesza mieszkańców, okazując tym samym, jak ważną częścią miejscowości jest OSP Nawojowa Góra. Strażacy zorganizowali dla nich wystawę historyczną i wystawę prac plastycznych wraz ze zwiedzaniem remizy oraz piknik na podwórku remizy.

Sylwester Nawała – naczelnik OSP

Fot. Marian Lewicki