30 lat EURES – Godna praca w całej Europie

Co to jest EURES?

EURES = EURopean Employment Services czyli sieć pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Sieć ma na celu wspieranie mobilności zawodowej pracowników na europejskim rynku pracy, ułatwianie swobodnego przepływu pracowników oraz sprzyjanie korzystaniu z równych szans pomimo różnic kulturowych, barier językowych czy zróżnicowanych przepisów prawa w poszczególnych krajach.

Sieć tworzą pracownicy krajowych służb zatrudnienia oraz inne uprawnione organizacje. Współpraca odbywa się na wielu poziomach od lokalnego, przez regionalny i krajowy, na unijnym kończąc.

W Polsce działania w ramach EURES świadczą:

 • wojewódzkie urzędy pracy,
 • powiatowe urzędy pracy,
 • wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
 • centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy,
 • podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odbiorcy usług EURES

Usługi sieci EURES w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE/EFTA są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do kilku grup odbiorców:

 • Osoby poszukujące pracy poza granicami kraju oraz informacji o życiu i pracy w poszczególnych krajach UE/EFTA;
 • Pracownicy sezonowi – poszukujący krótkotrwałego zatrudnienia w rolnictwie, budownictwie i branży turystycznej;
 • Młodzież zainteresowana udziałem w stażach, praktykach zagranicznych;
 • Migranci powrotni szukający informacji o życiu i pracy w Polsce;
 • Mieszkańcy regionów przygranicznych – mieszkający w jednym kraju a pracujący w sąsiednim.

Ponadto usługi sieci EURES skierowane do pracodawców zainteresowanych prowadzeniem rekrutacji pracowników z innego państwa członkowskiego UE/EFTA a świadczone przez instytucje inne niż publiczne mogą podlegać opłacie. Pracownicy zza granicy mogą być odpowiedzią potrzeby pracodawców z sektorów i branż, w których występują deficyty kadrowe.

Jakie usługi świadczymy?

Sieć doradców i asystentów EURES obejmuje cały obszar Polski. Usługi EURES są zintegrowane z usługami świadczonymi przez urzędy pracy, zarówno te powiatowe jak i wojewódzkie, oraz Ochotnicze Hufce Pracy i polegają w szczególności na:

 • Wsparciu osób poszukujących pracy w poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami kraju,
 • Wsparciu pracodawców krajowych w poszukiwaniu pracowników z krajów UE/EFTA,
 • Dostępie do zagranicznych ofert pracy dzięki portalowi EURES, eures.europa.eu
 • Dostępie do informacji na krajowej stronie EURES, eures.praca.gov.pl
 • Możliwości zamieszczenia CV w bazie portalu EURES,
 • Rekrutacji do pracy za granicą w wybranych zawodach,
 • Pomocy w przygotowaniu CV,
 • Możliwości wzięcia udziału w międzynarodowych targach pracy i innych wydarzeniach rekrutacyjnych na terenie Polski,
 • Dostępie do Europejskich Dni Pracy na terenie Polski oraz za granicą (stacjonarnie i online),
 • Dostępie do informacji o warunkach życia i pracy w UE/EFTA, w tym w Polsce.

Kampania informacyjna 30 lat EURES w Europie i 20 lat EURES w Polsce.

W 2024 roku sieć EURES kończy 30 lat (20 lat w Polsce) i z tej okazji przygotowana została specjalna kampania informacyjna dotycząca różnych tematów dotyczących usług EURES. Kampania jest prowadzona przez cały rok 2024 w formie organizacji wielu wydarzeń informacyjnych oraz rekrutacyjnych obejmujących również media społecznościowe (#EURES30, #EURESjobs) a także tradycyjne media (radio, prasa) w wielu krajach Europy. Więcej informacji na stronie: https://eures.europa.eu/

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług w ramach sieci EURES prosimy o kontakt z pośrednikami pracy w poszczególnych Filiach:

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Adres Dane Pracownika Email Telefon
Dział Obsługi Klienta 32-085 Szyce, ul. Wesoła 48 Monika Mazur mmazur@uppkrakow.
praca.gov.pl
500-126-067
Filia w Krakowie 30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12 Adrian Nowak adnowak@uppk.pl 500-126-064
Filia w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 Katarzyna Bartosik kbartosik@uppk.pl 509-656-812
Filia w Skawinie 32-050 Skawina, ul. Ogrody 17 Magdalena Żmuda mzmuda@uppk.pl 509-655-972
Filia w Słomnikach 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64 Lucyna Sadowska l_sadowska@uppk.pl 798-749-662

Przygotowała:

Paulina Belska – konsultantka medialna

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego