30 mln zł na Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

Wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektorzy Karolina Wróblewska i Janusz Plata oraz Adam Marszałek, prezes firmy wykonawczej podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę szpitala w Krzeszowicach.

Na miejscu dwóch wyburzonych budynków szpitalnych, powstanie nowy i funkcjonalny oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, specjalistyczne gabinety lekarskie oraz część zabiegowa funkcjonująca na rzecz rehabilitacji pacjentów szpitalnych, oddziałów dziennych i ambulatoryjnych. Powstaną także specjalistyczne gabinety lekarskie, rejestracja, sekretariat medyczny i szatnie pacjentów.

30 mln zł to ogromna kwota i realne wsparcie finansowe. Szpital w Krzeszowicach od lat pomaga w powrocie do zdrowia tysiącom pacjentów. Z każdym rokiem podnosi standard oferowanych świadczeń i jest jednym z najważniejszych ośrodków służby zdrowia w regionie. Dzięki nowej inwestycji zdecydowanie zwiększy się komfort pacjentów i ich rodzin, ale także lekarzy i pielęgniarek

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nowe budynki będą podpiwniczone, trzykondygnacyjne i połączone komunikacyjnie z pozostałymi obiektami szpitalnymi. Dzięki przebudowie i rozbudowie (rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne) szpitala zwiększy się dostępność i jakość usług medycznych. Pojawią się nowe metody rehabilitacji. Zmniejszy się czas oczekiwania na leczenie, który ze względu na epidemię COVID-19 został wydłużony. Zapewnione będzie bezpieczeństwo epidemiologiczne, ergonomia i higiena w pracy. Powstaną nowe bazy zabiegowe i pokoje dla pacjentów. Szpital jeszcze szerzej otworzy się na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Budynki i ich otoczenie pozbawione będą barier architektonicznych.

Szpital w Krzeszowicach jest największą placówką, lecząca schorzenia układu kostno-mięśniowego, stawowego i neurologicznego w Małopolsce. Udziela świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym (Oddział Szpitalny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Oddział Szpitalny Rehabilitacji Neurologicznej) oraz ambulatoryjnym (Fizjoterapia Ambulatoryjna, Oddział Dzienny Rehabilitacji, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Kardiologiczna). Tradycje szpitala związane z leczeniem schorzeń narządu ruchu sięgają 250 lat.

Modernizacja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszystkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi (m.in. pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim, z innymi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) koniecznymi do wykonania inwestycji, a następnie budowę nowego obiektu szpitalnego, zależnie od rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

Łączna wartość projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych” to niemal 30 mln zł. Prawie 13 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich, ponad 15 mln zł z budżetu województwa. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” przeznaczył ponad 2 mln zł ze swojego budżetu.

Info i foto: Biuro Prasowe UMWM