Wreszcie są

Na budynku OSP Nowa Góra oraz szkoły podstawowej w Miękini pojawiły się nowe czujniki jakości powietrza. Jest to efekt przystąpienia OSP Nowa Góra do programu grantowego organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” pod nazwą „Dobry Sąsiad”.

Continue reading