Żywność dla potrzebujących

Od 5 do 10 lutego 5,5 tony żywności trafi do potrzebujących z gminy Krzeszowice. Jest to kolejna akcja dystrybucji żywności koordynowana i prowadzona przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z pomocy skorzysta 340 osób.

Continue reading

Po co komu te liczby?

2, 3, 5, 7, 11, 13… – znamy je wszyscy ze szkoły. Wiemy, że mają dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. To liczby pierwsze, jedne z najciekawszych i najtrudniejszych obiektów w matematyce. Znali je już starożytni. Są one atomami arytmetyki, wodorem i tlenem świata liczb. Niektórzy uważają, że jest w nich zakodowana tajemnica Wszechświata.

Continue reading

Nielepice staną się inwestycyjną gratką

Ukształtowanie terenu zostało uznane za największy potencjał Nielepic w kontekście rewitalizacji. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. (właściciel Nielepic) wykonała korektę dolnej powierzchni wyrobiska (spągu) i zabezpieczyła istniejące skarpy oraz usunęła odrywające się skalne bloki. Tak zrekultywowany teren otworzył nowe możliwości dla atrakcyjnego zagospodarowania go przez przyszłego Inwestora.

Continue reading