Dostępność kultury

„Spotkania z kulturą dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu” to nowy projekt Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Kultura dostępna”. Projekt dedykowany jest dzieciom ze spektrum autyzmu, które ze względu na swoje zaburzenia mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej.

Autyzm to temat coraz częściej obecny w przestrzeni publicznej. Badania wskazują, że ilość dzieci dotkniętych tym zaburzeniem stale rośnie. Z naszych obserwacji wynika, że w naszej okolicy brakuje oferty skierowanej właśnie do nich, więc postanowiliśmy wypełnić tę lukę – mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Paweł Czyż.

Głównym założeniem naszego projektu jest stworzenie oferty spotkań, podczas których dzieci ze spektrum autyzmu, wraz ze swoimi rodzinami, będą miały okazję obcować ze sztuką w komfortowych dla siebie warunkach na odpowiednio przygotowanej ścieżce zwiedzania, przy braku nadmiernego hałasu czy ostrego światła – mówi Katarzyna Niedoba, koordynator projektu. Chcemy pokazać, że autyzm nie jest przeszkodą w obcowaniu z kulturą, a dzieci z tym zaburzeniem jeśli tylko stworzymy im do tego odpowiednie środowisko mogą być aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego – dodaje.

Mamy nadzieję, że uda nam się zintegrować nową grupę, przygotowując dla niej specjalną ofertę, która zagości w naszym Centrum na dłużej. Dla Centrum jest to szczególnie ważne, ponieważ chcemy być coraz bardziej dostępni dla osób z niepełnosprawnościami – kończy dyrektor Paweł Czyż.

W ramach projektu przewidzianych jest 6 bezpłatnych spotkań. Można wciąć w nich udział po zarejestrowaniu się przez formularz zgłoszeniowy, który w połowie maja dostępy będzie na stronie ckiskrzeszowice.pl.