II sesja Rady Miejskiej (wideo)

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się 26 listopada. Obradom przewodniczył Adam Godyń, w obecności wiceprzewodniczącego Henryka Woszczyny. W sesji uczestniczyło 20 radnych.

Burmistrz Wacław Gregorczyk, w obszernej relacji, poinformował radnych o stanie budżetu i innych sprawach ważnych dla Gminy. Radni podjęli kolejno uchwały w sprawie powołania członków i przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczącymi Komisji zostali: Rewizyjnej – Wojciech Pałka; Skarg, Wniosków i Petycji – Jan Węgrzyn; Budżetu, Mienia i Finansów – Kazimierz Stryczek; Rozwoju i Infrastruktury – Leszek Słota; Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Wojciech Styrylski; Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Anna Łukasik; Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej – Leszek Kramarz; Edukacji – Robert Chochół; Inwentaryzacyjnej – Wiesław Jagiełło.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy.

 

 

Zobacz retransmisję z sesji