Kolejny obszar miasta Krzeszowice z szansami na rozwój

Jednym z najważniejszych punktów październikowej sesji Rady Miejskiej były zmiany punktowe Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Krzeszowic.

Podjęte uchwały zmieniły przeznaczenie kilkunastu ha gruntów pomiędzy DK 79 i ul. Żbicką. Inwestorzy, którzy w ostatnim czasie nabyli od POLAN-u działki, będą mogli realizować swoje plany związane z budową mieszkań oraz obiektów usługowych. Latem, w ramach wsparcia dla inwestorów Gmina Krzeszowice otworzyła ten obszar komunikacyjnie, budując połączenie drogowe łączące DK 79 z ul. Żbicką, koło „Bricomarche”, za kwotę prawie 2,7 mln zł. Te uchwały kończą dwuletnią pracę nad tym, jakże ważnym dla rozwoju miasta obszarem. Pomimo panującej epidemii, Radni wspierający mnie w działaniach na rzecz budowy nowych mieszkań stanęli na wysokości zadania i zakończyli prace nad tymi uchwałami. Dziękuję Przewodniczącemu Rady, Przewodniczącemu Komisji ds. pzp oraz całemu zespołowi projektowemu za sprawne procedowanie zmian”– mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.