Krzeszowice pamiętają

Powstanie Warszawskie – to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie, zorganizowane przez Armię Krajową przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944. Swoim zasięgiem objęło lewobrzeżne dzielnice miasta i część prawobrzeżnej Warszawy a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Dowództwo AK planowało samodzielne wyzwolenie stolicy jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję Rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. W trakcie dwumiesięcznych walk straty Powstańców wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Według szacunków zginęło 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Ze względu na tragiczne skutki Powstania kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu Powstańczego zrywu pozostaje wciąż przedmiotem debat i polemik. Nie zważając na to, naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o bohaterach walczącej Warszawy. Krzeszowice pamiętają.

1 sierpnia w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Nieznanego Żołnierza w Parku Bogackiego hołd bohaterom walczącej Warszawy oddali: w imieniu Władz Samorządowych z-ca burmistrza Witold Kulczycki, członkowie Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych: prezes Jan Knapik, Stanisław Łuczkoś, Kazimierz Cekiera, Józef Skotniczny, Stanisław Kurdziel, delegacja Koła Konfederacji w Krzeszowicach: Tomasz Zieliński, Krzysztof Ślusarczyk, Jakub Góralczyk, Filip Kurdziel, mieszkańcy. Kiedy umilkły syreny odśpiewano hymn narodowy, zapalono znicze, złożono kwiaty.

Zdjęcia, tekst: Maciej Liburski