Krzeszowicki Wielkanocny Koszyk

Od 16 do 25 kwietnia w sklepach Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu oraz w Lewiatanie prowadzona jest zbiórka żywności. Finał akcji będzie miał miejsce na Rynku, podczas imprezy „Krzeszowicki Wielkanocny Koszyk”. Poza finałem zbiórki będzie wiele atrakcji.