Nabór wniosków

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Krzeszowice.


Termin naboru wniosków:
Od 25 maja (od godz. 7:30) do 29 maja 2020 r.
Ilość miejsc ograniczona
Maksymalna wysokość dotacji: 4 000,00 zł
Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.
Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
• w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 (należy przekazać pracownikowi Urzędu, nie wrzucać do skrzynki podawczej)
lub
• za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP (od godz. 7:30 25 maja br., adres skrytki na platformie ePUAP: /UMKrzeszowice/SkrytkaESP)

Szczegóły i załączniki na można znaleźć tu: http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/Nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-wymiany-zrodla-ciepla/idn:2115