Niedziela Palmowa w Paczółtowicach

Po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa w Paczółtowicach, ponownie odbył się konkurs palm wielkanocnych. Była to już trzydziesta, a więc jubileuszowa edycja konkursu.

Po uroczystej procesji i Mszy Świętej z udziałem parafian i licznych pielgrzymów, do konkursu przystąpiło około trzydziestu palm wykonanych z tradycyjnych, naturalnych materiałów. Jury w składzie: ksiądz proboszcz Ryszard Pałka, Andrzej Furmanik, Elżbieta Czerwonka, Izabela Noga dokonało wyboru najwyższej i najpiękniejszej palmy. W konkursie na najwyższą palmę I miejsce przypadło Lenie i Szymonowi Furmanik (około 7 metrów wysokości), natomiast za najładniejszą uznano palmę Łukasza Kałuży. Wyróżnione zostały także palmy: Zuzanny Mazur, Dawida i Wiktorii Sosińskich oraz Marcela Sosura. W sumie doceniono 21 palm, których twórcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez prywatnych sponsorów. Z zadowoleniem obserwujemy, że z roku na rok konkursy palm przyciągają coraz liczniejszą grupę pielgrzymów, którzy specjalnie na tę okazję przyjeżdżają do Paczółtowic, by uczestniczyć w tej pięknej tradycji.

Andrzej Furmanik