Obchody barbórkowe w Kopalni Wapienia „Czatkowice”

Obchody Święta Górników powiązane są z celebrowaniem dnia świętej Barbary, patronki górników. Jest to najważniejszy dzień w roku dla całej Braci Górniczej. Podczas tegorocznych obchodów pracownicy Kopalni „Czatkowice” otrzymali najwyższe państwowe odznaczenia.

To czas refleksji, podsumowań i podziękowań dla tych, którzy wnoszą wkład w funkcjonowanie kopalni. W celebrowanie święta włącza się Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, która po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zorganizowała tradycyjne obchody barbórkowe.

Pierwsze uroczystości związane z obchodami tradycyjnego święta Braci Górniczej w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. odbyły się 18 listopada. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji oraz uczelni wyższych, którzy na co dzień współpracują z kopalnią. Uroczyste wydarzenie było okazją do podsumowań dotychczasowej działalności kopalni, ale również na spojrzenie w przyszłość. Prezes Paweł Danek podkreśla, że przyszłością zakładu jest między innymi stopniowa zmiana profilu produkcyjnego w stronę rynków budowlanego i drogowego.

Druga część obchodów barbórkowych była skierowana do Pracowników kopalni, którzy zgromadzili się w sali widowiskowej Spółki. Obchody święta górniczego w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. rozpoczęły się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniu hymnu górniczego.

Podczas uroczystej ceremonii zostały wręczone odznaczenia. Pracownicy Spółki otrzymali najwyższe odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę: Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. Minister Aktywów Państwowych, Pan Jacek Sasin, odznaczył Pracowników najwyższymi stopniami dyrektorskimi, tj. Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy I stopnia oraz Dyrektor Górniczy II stopnia, a także Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej. Minister Infrastruktury, Pan Andrzej Adamczyk, nadał Odznakę Honorową Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnego pochodu Młodych Lisów, czyli nowozatrudnionych górników czekających na oficjalne pasowanie, po którym następował „skok przez skórę”.

materiały prasowe organizatora