Pożegnanie Kolegi – starszego sierżanta Mieczysława Wójcika

Pożegnaliśmy Kolegę – starszego sierżanta Mieczysława Wójcika, urodzonego 2 lipca 1935 r. w Więcławicach w gminie Michałowice. Zmarł 8 maja 2020 r. w Krzeszowicach. Pogrzeb odbył się 11 maja 2020 r. na cmentarzu w Więcławicach.

Kolega Mieczysław pragnął być pochowany na cmentarzu w rodzinnej miejscowości, gdyż z miejscem tym wiązał szczególne uczucia. W latach Powstania Styczniowego, po bitwie pod Michałowicami oddziału powstańczego Langiewicza, pradziadek i dziadek kolegi Mietka uprosili proboszcza, by przy grobie rodzinnym pochować pod nazwiskiem Wójcików trzech poległych powstańców: dowódcę jednego z pododdziałów i dwóch powstańców. Tak, aby zaborca ich nie odkrył. W latach dwudziestych jedna rodzina dokonała ekshumacji jednego ciała, dwóch pozostało nadal w grobie.

Kolega Mietek w Wojsku Polskim był podoficerem w służbie poborowej. Potem pracował jako kierowca w PKS w Krakowie, uzyskał nawet tytuł wzorowego kierowcy PKS. Związał się z Ligą Obrony Kraju, gdzie szkolono kierowców dla wojska; była też sekcja strzelecka. W ramach pracy w LOK w Krakowie współuczestniczył w organizacji i budowie pomnika lądowania spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych – „Cichociemnych” w Krakowie – Zabłociu.

W Krzeszowicach był członkiem wspierającym Koła Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, był członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i członkiem Koła Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga.

Na cmentarzu pożegnały Kolegę Mietka poczty sztandarowe Koła Związku Kombatantów z Krzeszowic i Koła Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga w Krakowie.

Kolego Mieczysławie – cześć Twojej pamięci.

Notował mjr. w st. spocz. Krzysztof Pachla