Projekty realizowane przez UPPK w 2022 roku

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Powiatu Krakowskiego do skorzystania z usług w ramach realizowanych projektów.