RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie mierzą się każdego dnia z wieloma barierami i trudnościami. Aby im podołać, potrzebują szeroko rozumianego wsparcia ze strony państwa, samorządu, organizacji pozarządowych.

Na terenie gminy Krzeszowice działa wiele podmiotów oferujących pomoc właśnie tej grupie społecznej. Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo podjęło próbę integracji różnych środowisk zapraszając ich przedstawicieli do udziału w spotkaniu „Razem dla niepełnosprawnych”. Odbyło się ono 20 listopada ubiegłego roku w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach. Podczas wspólnej dyskusji poruszono wiele kwestii związanych ze szczególnymi potrzebami, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność, możliwościami niesienia pomocy, szansami na wspólne działanie. Uczestnicy mieli okazję szerzej poznać liderów grup lokalnych, ofertę ich organizacji, podzielić się spostrzeżeniami, pomysłami, doświadczeniami.

Wśród kilku postulatów znalazła się propozycja stworzenia platformy do wymiany informacji na temat potrzeb, akcji i działań podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych na terenie naszej gminy. Dlatego też założono na facebooku stronę „Razem dla niepełnosprawnych –  Krzeszowice”, której koordynatorami są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Grupa jest otwarta zarówno dla organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw, jak i prywatnych osób zainteresowanych tematyką współdziałania na rzecz niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu z dziedziny wolontariatu i było współfinansowane przez gminę Krzeszowice. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i zaangażowanie we wspólną dyskusję.

Koordynatorki projektu z ramienia Nieformalnej Grupy Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Supporto” działającej przy GOPS w Krzeszowicach