Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddział w Krakowie opracowywana jest przez firmę IVIA S.A dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa- Młoszowa” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W związku z powyższym na 19  kwietnia 2021 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dla dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje odbędą się w formie indywidualnej.
Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminie.
Termin konsultacji indywidualnych:
GMINA KRZESZOWICE – 19.04.2021, godz. 9:00 – 17:00
Lokalizacja: Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 14.04.i 16.04.2021r.
Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 668 329 517
Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://dk79rudawa-mloszowa.pl/
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 30.04.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl lub pocztą na adres IVIAS.A., Al. W. Roździeńskiego91, 40-203 Katowice z dopiskiem: „Konsultacje społeczne DK79”.