Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

11 listopada w Siedlcu odbyła się uroczystość ślubowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. To bardzo ważna chwila nie tylko dla druhen i druhów ale także ich rodziców, to również doniosłe wydarzenie dla jednostki OSP.

Prezes Zbigniew Baran nie krył zadowolenia, nie szczędził pochwał, które kierował zarówno do młodzieży jak i rodziców. Słowa uznania wyrażali również biorący udział w uroczystości przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych dh Leszek Zięba, dh Jerzy Stopa i dh Mieczysław Odrzywołek. W uroczystości uczestniczyli także druhny i druhowie z Radziszowa i Jeziorzan.

Foto, info: Maciej Liburski