ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

14 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

W czwartkowy poranek złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani przez dyrektor Dagmarę Brelę – Zając na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się starannie pod opieką wychowawczyń: Agaty Kulczyckiej, Alicji Bednarczyk i Teresy Firek.

Każda klasa przedstawiła ciekawy program artystyczny, w ramach którego uczniowie zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności: śpiew, piękną recytację oraz znajomość języka angielskiego. Występ dzieci podziwiali  nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wzruszeni rodzice, którzy nagradzali brawami popisy najmłodszych uczniów.

Pierwszoklasiści zostali bardzo serdecznie przyjęci do szkolnej społeczności. Otrzymali również legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy i medale, które zawsze będą im przypominały ten szczególny moment w życiu.

Agnieszka Wróbel