Szkoła w Paczółtowicach do likwidacji?

Podczas październikowej sesji (31.10.2019) Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach.

Jeśli zamiar zostanie podtrzymany i szkoła zostanie zlikwidowana, to od roku 2020/2021 paczółtowicka placówka stanie się Filią Szkoły Podstawowej nr2 w Krzeszowicach. W Paczółtowicach będą oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Uczniowie z klas 4-8 będą dowożeni do Krzeszowic.

Przed głosowaniem o przemyślaną decyzję prosili dyrektor SP w Paczółtowicach Teresa Mikołajska, sołtys Andrzej Furmanik i przedstawiciel mieszkańców Tomasz Tomal.

Ostateczna decyzja, dotycząca likwidacji, jeszcze nie zapadła. Teraz wiele będzie zależało od mieszkańców Paczółtowic. Burmistrza i radnych trzeba będzie przekonać jakimś konkretnym planem utrzymania placówki w obecnym kształcie. Decydującym argumentem będzie znacząco wyższa liczba uczniów. Same protesty nie wystarczą.

Podjęta uchwała mówi o zamiarze i nie jest jeszcze ostateczną decyzją, ale do tej jest już tylko krok.