Uroczystości patriotyczne (fotoreportaż)

Główne uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Krzeszowicach przy Grobie Nieznanego Żołnierza i w Kościele pw. św. Marcina, gdzie odprawiona została uroczysta msza św. Uroczystościom towarzyszyły liczne poczty sztandarowe.

Po hymnie, modlitwie i przemówieniach na płycie Grobu kwiaty złożyli minister Andrzej Adamczyk, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Pałka, Władysław Ziomek, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, przedstawiciel UM Joanna Walkowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, wiceprzewodniczący Henryk Woszczyna, radny Wojciech Styrylski, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adam Ślusarczyk, Miejska Rada Seniorów, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Polskie Drużyny Strzeleckie II Batalion Krzeszowicki, Zarząd Gminny OSP,  delegacja Komisariatu Policji i Straży Miejskiej, Koalicja Obywatelska , Polskie Stronnictwo Ludowe, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Krzeszowice, Gminne Koło Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze Barć i Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego, Kopalnia Wapienia Czatkowice – TAURON, M-G Biblioteka Publiczna, Zakład Wodociągi i Kanalizacja, Gminny Klub Sportowy Świt, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Tekst: Maciej Liburski, zdjęcia: Marian Lewicki

Dzień wcześniej 2 maja, na krzeszowickim rynku, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej wspólnie z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem i radnym Leszkiem Kramarzem rozdawali flagi narodowe.