Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla Obywateli Ukrainy

Przystępujemy do budowania Pogotowia Zatrudnieniowego dla Obywateli Ukrainy.

Trudna sytuacja socjalno-bytowa Obywateli Ukrainy stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej z zawodem wyuczonym lub wykonywanym.

Prosimy o zgłaszanie się pracodawców, którzy będą mieli do zaoferowania pracę dla obywateli Ukrainy.

Zgłoszenia do Pogotowia Zatrudnieniowego można dokonywać

e-mailem: uppkukraina@uppk.pl

lub telefonicznie: 12 299 74 92; 509 656 790, 783 900 916; 783 900 977, 783 900 979, 798 749 644

Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemców

Doradcy Klienta będą udzielać bieżących informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia oraz formach pomocy z których będą mogli skorzystać Obywatele Ukrainy

UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;

UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;

UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977

UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664

Kluby Spotkań

Wydzielone miejsca do wspólnego spotkania się Obywateli (Obywatelek) Ukrainy, podczas których będzie można porozmawiać z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami lub przedstawicielami instytucji.

Przy Klubie zorganizowany będzie „Kącik Malucha”, w którym będą przygotowane atrakcje dla dzieci.

Klub będzie organizowany w każdą środę począwszy od 9 marca 2022 roku w godzinach od 15.00 do 19.00

Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro

Klub Spotkań w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1

Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina

Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

 Kluby Pracy

Zajęcia w Klubie Pracy będą organizowane w każdy poniedziałek począwszy od 14 marca 2022 roku w godzinach od 10.00 do 14.00

Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro

Klub Pracy w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1

Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina

Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

Повiдомлення Кракiвської Установи Працi для громадян України.

Тяжка соцiально-побутова ситуацiя громадян Украiни являється основою для пошуку навiть короткострокової, екстреної роботи, також в гнучких формах, в ненормованому обсязi i не обов’язково вiдповiдної до освiти чи професiї.

👉 Роботодавцiв, якi можуть запропонувати роботу для громадян України, просимо звертатися до Допомоги з Зайнятостi.

Заявки можно подавати:

e-mail: uppkukraina@uppk.pl

tel: 12 299 74 92; 509 656 790, 783 900 916; 783 900 977, 783 900 979, 798 749 644

👉 Допомога iнформацийна для iноземцiв

Iнформацiя о можливостях пошуку роботи i формах допомоги для громадян України:

⭐️UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;

⭐️UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;

⭐️UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977

⭐️UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664

👉 Клуби для зустрiчей

Видiленi мiсця для зустрiчей для громадян України, пiд час яких можна буде порозмовляти з радниками, психологами, юристами чи представниками установ. У клубi буде органiзований дитячий куточок.

Клуб буде дiяти в кожну середу починаючи вiд 9 березня 2022 року вiд 15.00 до 19.00.

Клуби для зустрiчей:

⭐️Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro

⭐️Klub Spotkań w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1

⭐️Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina

⭐️Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

👉 Kлуби Працi

Заняття в клубi працi будуть органiзованi що понедiлок, починаючi вiд 14 березня 2022р. вiд 10.00 до 14.00.

⭐️Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro

⭐️Klub Pracy w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1

⭐️Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina

⭐️Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64