W ogrodzie dziecięcych marzeń

W czwartek 9 maja 2024r. w Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. „W ogrodzie dziecięcych marzeń…”.

Celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie dziecięcych zdolności i talentów.

Do konkursu przystąpiło 32 uczniów z naszej gminy. Wszystkie dzieci zaprezentowały się znakomicie, czego im serdecznie gratulujemy.

Komisja w składzie:

  1. Anna Dijuk-Bujok – dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
  2. Joanna Smółka – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach,
  3. Barbara Grabowska – zastępca dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach,

po przesłuchaniu uczestników wyłoniła następujących laureatów i przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas pierwszych:

I miejsce – Kornelia Liszka – SP. Paczółtowice

II miejsce – Oliwier Bartosik – SP. Ostrężnica

III miejsce – Jan Wojciechowski – SP. Wola Filipowska

Uczniowie klas drugich:

I miejsce – Tymon Wróbel – SP. Sanka

II miejsce – Nadia Kunert – SP. Wola Filipowska

III miejsce – Bianka Parobiec – SP. Miękinia

Uczniowie klas trzecich:

I miejsce – Hanna Kowalska – SP. Zalas

II miejsce – Liliana Sikora – SP. Ostrężnica

III miejsce – Kamila Dura – SP. Filipowice

Wyróżnienia:

* Zuzanna Molik – SP. 1 Krzeszowice

* Pola Pięta – SP. Ostrężnica

* Mieszko Kromka – SP. Sanka

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!