Zebranie wiejskie w Tenczynku

Zebranie wiejskie w Tenczynku, największym sołectwie gminy Krzeszowice, odbyło się w niedzielę 18 marca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu: burmistrz Wacław Gregorczyk, radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk, radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach Stanisława Maciejowska, Robert Chochół, Monika Dudek oraz przedstawiciele krzeszowickiej policji.

Sołtys Alicja Gaj przedstawiła sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu za rok 2017. Omawiano kwestię dzierżawy działki naprzeciw Restauracji Zamkowa (w tej chwili to pusty plac). Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprosili na nadchodzące wydarzenia. Anna Łukasik podkreśliła znaczenie działania NGO i pracy społecznej ich członków na rzecz naszej miejscowości, apelując o docenienie tego, ile ciekawych wydarzeń organizowanych jest w Tenczynku.

Radny Jerzy Wnęk przedstawił sprawy, którymi zajmuje się, podejmując inicjatywy na szczeblu powiatowym, w tym przed wszystkim sprawy poświęcone bezpieczeństwu przy drogach powiatowych czy budowie chodnika przy ulicy Chrzanowskiej. Jako prezes LKS Tęcza Tenczynek zaprosił również do członkostwa w nowej sekcji nordic walking!

Burmistrz Wacław Gregorczyk podsumował wykonane w Tenczynku prace i inwestycje oraz przedstawił zebranym przekazane przez Urząd Miejski dodatkowe środki dla naszego sołectwa (wóz dla OSP, remont remizy, most na ulicy Wcisły, budowa chodnika, rewitalizacja Stawu Wrońskiego i inne). Była też mowa o dużych inwestycjach w naszej gminie, w tym budowie wiaduktu na ulicy Daszyńskiego.

Radna Monika Dudek w imieniu Centrum Kultury i Sportu zaprosiła mieszkańców do aktywnego tworzenia Klubu Centrum, powstającej w Tenczynku filii CKiS. Nowa placówka będzie działała w pomieszczeniu budynku gminnego (obok apteki). Dzięki wsparciu tej inicjatywy przez burmistrza Gregorczyka lokal został wyremontowany, odświeżony przez Zakład Administracji Budynków Komunalnych, a zarządzać nim będzie właśnie krzeszowicki CKiS. Do czasu wyremontowania pomieszczeń nad ośrodkiem zdrowia będzie to miejsce na spotkania i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Klub Centrum ze swoją ofertą rusza już 3 kwietnia!