Zielone Świątki

Zielone Świątki to święto ludowców, które zostało ustanowione w 1903 roku we Lwowie, podczas Zgromadzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak więc od prawie 120 lat członkowie PSL gromadzą się, aby razem świętować w tym ważnym dniu.

Dlatego też w poniedziałek 6 czerwca w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach odbyła się zwyczajowa Msza Św. w intencji ludowców, a następnie spotkanie przy kawie w krzeszowickiej siedzibie PSL. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Gminy, Wacław Gregorczyk, który na ręce pani Prezes Stanisławy Maciejowskiej złożył życzenia wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju organizacji. Potem był czas na wspólne rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość.
Serdecznie dziękujemy członkom Pocztu Sztandarowego oraz wszystkim przybyłym za uczestniczenie we Mszy Świętej i miłym spotkaniu.