Zrzućmy się na kieszonkowe dla naszych gości

Pomoc okazywana przez nas wszystkich w ostatnich dniach wykracza poza jakiekolwiek ramy ludzkiej wyobraźni. Pomagamy wszyscy, gdzie się da, na każdym polu. Adresy ogólnopolskich zbiórek bez trudu znajdziemy w Internecie. Jest jednak pewien obszar, którego nie da się w żaden sposób ukierunkować, to wsparcie doraźne dla naszych gości.

Część tego doraźnego wsparcia udaje się rozwiązywać indywidualnie ale problemy będą narastać i dziś już są odczuwalne. Chodzi mianowicie o „kieszonkowe” na konkretne leki, czy usługi, które nie zostały przekazane w akcjach pomocowych, które byłoby rozliczane na podstawie paragonów, rachunków lub oświadczeń wolontariuszy. Nasi przyjaciele przyjechali tutaj z oszczędnościami całego życia, lecz przez spadek wartości hrywny, mogą szybko stracić własne finanse i zostaną z niczym.

Wsparcie byłoby kierowane do konkretnych obywateli Ukrainy obecnie mieszkających w Gminie Krzeszowice i rozliczane na podstawie paragonów.

Ewentualne środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane będą przekazane na wsparcie Ukrainy w innych zbiórkach lub bezpośrednio na Wolne Państwo Ukraina.

Aktywny link do zbiórki