KLUB SENIOR+ w Krzeszowicach

Od listopada 2015 roku Fundacja Kobieta w Regionie prowadziła przy ulicy Szkolnej w Krzeszowicach Ośrodek Integracji Seniorów i Młodzieży. Ten projekt, teraz pod nową nazwą Klub Senior+, będzie realizowany w tzw. Florianówce w budynku OSP w Krzeszowicach, przy ul. Floriana 1, w tych samych pomieszczeniach, gdzie mieści się Kopalnia Talentów.

Continue reading