Sprzątanie Rudna

Kilkanaście worków ze śmieciami, opony, puszki po farbach i inne „skarby” zebrali mieszkańcy naszego sołectwa w ramach akcji wiosennego sprzątania Rudna, zorganizowanej przez KGW oraz Sołtysa Rudna, pod patronatem burmistrza gminy Krzeszowice.

Continue reading